De waarde van data analyse voor jou als auditor
6 niet-technische manieren om de waarde van data analyse te tonen

6 niet-technische manieren om de waarde van data analyse te tonen

Auditors maken al meer dan een decennium op de een of andere manier gebruik van data analyse, maar toch hebben de meesten moeite om de waarde die dit hulpmiddel kan bieden, te maximaliseren.

Terwijl sommige auditorganisaties in de loop der jaren volwassener zijn geworden en enorme waarde hebben gewonnen uit het gebruik van data analyse, hebben andere organisaties moeite om data analyse consistent in te zetten en waardevolle resultaten te behalen. Veel auditorganisaties zijn ook getuige geweest van een terugval in hun prestaties na het verlies van belangrijke medewerkers die in de loop van hun werk experts op het gebied van data analyse zijn geworden.

Wat is de oorzaak van deze verschillen in resultaten?

Er lijkt consensus te bestaan over de acties die kunnen worden ondernomen om de waarde die wordt verkregen uit data-analyse in een externe audit organisatie of een interne auditafdeling te vergroten. Verrassend genoeg zijn deze acties voor sommigen niet gericht op technologie. In plaats daarvan vragen ze auditors om:

 

1. Toon visionair leiderschap 

De rol van auditieleiders is om advocaat te zijn voor hun visie en om belangrijke teamleden ervan te overtuigen om dezelfde visie te delen. De best presterende auditorganisaties hebben leiders die heel duidelijk zijn over de rol die data analyse zal spelen in hun succes.

 

2. Focus op de tevredenheid van belanghebbenden 

Veel auditors zien nog steeds niet in wat de behoeften van belanghebbenden zijn en hoe belangrijk het is om de verwachtingen van belanghebbenden te managen en daaraan te voldoen. Veel organisaties in de publieke sector investeren zeer in data-analyse en van auditors wordt verwacht dat zij hetzelfde doen.

 

3. Voer risico gebaseerde audits uit 

Risico gebaseerde audits zijn een geweldige manier om ervoor te zorgen dat jouw team de middelen optimaal gebruikt en waarde toevoegt waar dat van belang is. In die context is data-analyse een nuttig instrument om risico's te beoordelen en voor het management de omvang ervan te verduidelijken en te bepalen hoe ze kunnen worden beperkt. Deze nadruk op risico's zal de waarde die uit jouw investering in data analyse kan worden gehaald, maximaliseren.

 

4. Gebruiken, delen en herhalen

Auditors documenteren en standaardiseren alles wat in een opdracht wordt gedaan, maar velen doen niet hetzelfde met data analyse. Het delen, hergebruiken en herhaalbaar maken van analyse levert enorme efficiëntievoordelen op. Vind het wiel niet opnieuw uit.

  

5. Kies voor een gedisciplineerde benadering van data analyse 

Goede auditors tonen altijd een uitstekende discipline. Ze plannen nauwgezet, gaan rigoureus te werk en valideren hun bevindingen. Aan deze discipline en de onderliggende principes die eraan ten grondslag liggen, moet worden vastgehouden wanneer je tijdens het auditproces gebruikmaakt van data-analyse.

Documenteer obsessief en zorg ervoor dat uw procedures voor data analyse goed zijn afgestemd op uw auditstrategie. Het is van cruciaal belang dat u niet bezwijkt voor de verleiding om willekeurige sappige bevindingen na te jagen (wat auditors vaak een 'fishing expedition' noemen).

 

6. Zet in op personeelsontwikkeling 

De meest effectieve data-analisten zijn degenen die blijk geven van kritisch denken, niet degenen die behendiger zijn in het gebruik van software. Een focus op het contextuele gebruik van analyse software is de sleutel tot het verkrijgen van waarde uit een investering in mensen en technologie.

 

Al deze acties gaan niet over het inzetten van fancy software, dure hardware, en legioenen van data-science experts. Niet-technische factoren kunnen jouw strategieën voor data-analyse maken of breken. Als deze acties vastberaden en krachtig worden uitgevoerd, kunnen ze de bouwstenen vormen waarmee auditors de waarde die ze halen uit het gebruik van data analyse kunnen maximaliseren en nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen in de prestaties van een organisatie.

 

Dit artikel is geschreven door Yves Genest en Andrew Simpson. Genest is Vice President, Products and Services bij de Canadian Audit and Accountability foundation, waar hij verantwoordelijk is voor het leiden van de performance audit en parlementair toezicht producten en diensten, waaronder training, professionele ontwikkeling, community outreach, onderzoek, en methodologie ontwikkeling. Simpson heeft tientallen jaren ervaring in de audit en beveiliging van informatiesystemen; voornamelijk data-analyse, ondervraging en forensisch onderzoek. Hij levert regelmatig bijdragen aan diverse auditconferenties en wordt erkend als expert op het gebied van continuous controls monitoring en revenue assurance.

 

Gebruik je nog steeds Excel voor uw interne audits? Leer waar Excel tekort schiet en waarom data analyse oplossingen de betere manier zijn.

Over de schrijver
Reactie plaatsen