Interne auditors stappen over naar de rol van vertrouwenspersoon
Interne auditors stappen over naar de rol van

Interne auditors stappen over naar de rol van "vertrouwenspersoon"

Steeds meer interne auditors gebruiken hun grondige kennis van het reilen en zeilen van hun organisatie om de top waardevolle adviezen te geven. In toenemende mate worden zij "trusted advisors" van de C-suite (management), die hen helpen bij het nemen van beter geïnformeerde beslissingen die kunnen helpen bij het bepalen van de algemene strategie van hun bedrijf.

De traditionele rol van de interne auditor bestaat erin de financiële gegevens te controleren en te wijzen op risico's en aansprakelijkheden. Deze rol is belangrijk, maar wordt vaak ondergewaardeerd en soms zelfs ongewenst gevonden.

Tegenwoordig is hun rol voor veel auditors echter aan het uitbreiden. Laten we eens kijken hoe deze verandering zich precies voltrekt en wat dit betekent voor het beroep.

Een evoluerende rol

Het werk van interne auditors verschaft hun een diep inzicht in de activiteiten van hun werkgevers. Zij kunnen dit benutten om verder te groeien door het leveren van assurance-diensten en te adviseren over activiteiten die waarde kunnen toevoegen aan de governance, het risicobeheer en de interne controles van hun organisatie.

Het kost echter tijd om een betrouwbare adviseur te worden, een adviseur op wie de C-suite vertrouwt om hen te helpen de beslissingen te nemen die het bedrijf sturen. Dat vertrouwen moet volgens Sheila Ujoodha, CEO van MIOD en voorzitter van het Audit Committee Forum, gekoesterd worden.

Een betrouwbare adviseur worden gebeurt in fasen, zegt Ujoodha. Eerst wordt de expertise van de auditor gebruikt om waardevolle inzichten te verschaffen in algemene bedrijfskwesties: IT-concepten, bedrijfscontinuïteitsplannen, projectbeheer of procesefficiëntie. Naarmate de relatie echter rijpt, wordt de vaardigheid van de interne auditor in het oplossen van problemen benut voor bredere strategische kwesties en geeft hij proactiever advies over best practices die de levering, het budget en de kwaliteit verbeteren.

Vertrouwen verdienen vereist ook dat interne auditors bepaalde harde en zachte vaardigheden bezitten. In zijn boek, Trusted Advisors: Key Attributes of Outstanding Internal Auditors, somt Richard Chambers negen eigenschappen op van internal auditors die door belanghebbenden worden gezien als betrouwbare adviseurs:


Persoonlijke eigenschappen:

Ethisch weerbaar

Resultaatgericht

Intellectueel nieuwsgierig

Open minded

Relationele eigenschappen:

Dynamische communicatoren

Inzichtelijke relaties

Inspirerende leiders

Professionele eigenschappen:

Kritisch denken

Technische expertise

De juiste combinatie vinden

Internal auditors moeten de ideale mix vinden tussen assurance- en adviesdiensten. Door goed te letten op de behoeften van de organisatie en zichzelf uit te rusten met de juiste gegevens, kunnen ze een grote stap zetten naar een meer adviserende rol.

Bedenk ook dat het opbouwen van relaties in de meeste gevallen nodig zal zijn voor internal auditors om zich in een meer strategische adviserende rol te kunnen bewegen. Sommige collega's weten in eerste instantie misschien niet dat de auditafdeling een toegevoegde waarde kan bieden aan de organisatie.

De pandemie heeft de vraag aan de oppervlakte gebracht wat de optimale mix van assurance- en advieswerk van een internal auditor zou moeten zijn, en of het tijd is voor een nieuw evenwicht. Velen hebben meer advieswerk op zich genomen, omdat ze over de nodige technische vaardigheden en organisatorische inzichten beschikken om hun organisaties te helpen de crisis beter te doorstaan.

Zowel de individuele accountant als de organisatie zelf moeten beslissen welke verdeling tussen adviesdiensten en kerntaken voor elkaar het beste werkt. Verwacht dat enige experimenten en aanpassingen nodig kunnen zijn om de ideale mix te bereiken.

Hoe technologie kan helpen

De gedetailleerde organisatorische inzichten die internal auditors kunnen verschaffen, zijn essentieel voor hun rol als betrouwbare adviseurs. Krachtige data-analyses, zoals die van CaseWare IDEA, versterken het vermogen van auditors om trends en patronen te identificeren die leiden tot beter geïnformeerde zakelijke beslissingen.

IDEA Data Analyse Software is ontworpen door auditexperts en helpt auditteams meer waarde te leveren door prioriteit te geven aan gebieden met een verhoogd risico, elke transactie te analyseren, verdacht gedrag te identificeren en een betere auditdekking en -garantie te bieden. Gewapend met de inzichten die het kan bieden over het verbeteren van de operationele efficiëntie en compliance, kunnen auditteams een belangrijke stap zetten in het verbeteren van hun interne reputatie en vertrouwde adviseurs worden.

Lees meer over wat IDEA voor jouw organisatie kan betekenen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen